JUULIA ON PILVIPALVELU!
 
Pilvipalvelu on nykypäivää. Kaikissa merkittävissä hankkeissa on siirrytty tähän uuteen teknologiaan. Järjestelmän nopeus, keveys ja tukipalvelujen saatavuus nousevat aivan uudelle tasolle. Muuttuviin tilanteisiin voidaan nopeasti reagoida. Asiakkaan ei tarvitse investoida omiin palvelimiin, ATK-tukea vapautuu muihin tehtäviin.Integraatioiden rakentaminen muihin järjestelmiin on mahdollista. Tietoa saadaan helposti sisään ja ulos. Järjestelmän käyttöönotto- ja käyttökustannukset ovat huomattavan edulliset.

Juulia on täysin uudentyyppinen ohjelmisto varhaiskasvatuksen käyttöön. Lähtökohtana suunnittelussa on ollut varhaiskasvatuksen tarpeet seurata toimintaa ja sen tunnuslukuja sellaisesta näkökulmasta mikä ei aikaisemmin ole ollut mahdollista.

Juulia raportoi nykyaikaisesti ja tehokkaasti käyttäen Microsoft PowerBi -ohjelmiston tuomia kiistattomia etuja.

Juulia sopii erinomaisesti sekä yksityisen että kunnallisen puolen varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmäksi.

Juuliassa on kehitetty ensimmäisenä Suomessa yksityisen varhaiskasvatuksen laskutusjärjestelmä, jota voidaan integroida eri alustoihin, kuten Visman Netvisoriin.

Ohjelmistosta voi myös lunastaa myös erillisiä osia käyttöön, kuten vuorohoidon ohjelmasovellus. Tässä vanhemmat pystyvät ilmoittamaan lastensa hoitoajat Juulian kautta hoitopaikkaan ja vastaavasti henkilöstö pystyy suunnittelemaan työaikansa sen mukaisesti.

Juulia on täydellinen varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä niin yksityiselle kuin kunnalliselle sektorille

Juulia pystyy mm:

  • Hoitamaan lasten ja henkilöstön läsnäolojen seurannan
  • Kommunikoimaan suoraan varhaiskasvatuksen asiakkaiden kanssa, esim. hoitoaikojen ilmoittaminen varhaiskasvatuksen yksikköön on mahdollista järjestelmän kautta.
  • Hoitamaan varhaiskasvatuksen laskutuksen
  • Laskemaan normaalit täyttö- ja käyttöasteprosentit.
  • Raportoimaan suoraan varhaiskasvatuksen “vapaat paikat” myös yksiköittäin reaaliaikaisesti sekä antamaan luotettavan ennusteen halutulta ajankohdalta.
  • Juulian raportit ovat käyttäjätunnuksilla kaikkien saatavilla. Raportit voidaan automatisoida kunnan internetsivuille.
  • Juuliaa voidaan käsitellä esim. mobiililaitteilla ja kaikilla laitteilla joissa on internet-selain.
  • Mahdollisuus kustannusseurantaan (esim. hoitopäivänhinnat online)

 

Ominaisuuksia...

Täysin uudenlainen ohjelmisto varhaiskasvatuksen tarpeisiin  / Edullinen / Joustava / Pilvipalvelu / Johtamisen ja ohjaamisen väline  / Nopea  /  Tilastoinnin työkalu  /  Täydellinen yksityisen varhaiskasvatuksen järjestelmä / Täydellinen varhaiskasvatuksen järjestelmä kunnille / Kuntien ja asiakkaan tarpeista lähtevä  / Jatkuvasti kehitettävä  /  Turvallinen   /  Uudenaikainen  /   Mahdollisuus kustannusseurantaan (esim. hoitopäivänhinnat online)